Tải Game

Hoạt động trong game và phần thường

    Phần thưởng hoạt động trong game

♦[1] Dã Tẫu: [Mốc Nhận Thưởng Dã Tẩu 100 Nhiệm Vụ 1 Bộ Thủy Tinh 100 Vạn 500 Triệu Kinh Nghiệm, 500 Nhiệm Vụ 1 Bộ Tình Hồng Bảo Thạch 500 Vạn 800 Triệu Kinh Nghiệm, 1000 Nhiệm Vụ 5 Võ Lâm Mật Tịch 5 Tẩy Tủy Kinh 1 Tỷ Triệu Kinh Nghiệm, 1500 Nhiệm Vụ 10 Võ Lâm Mật Tịch 10 Tẩy Tủy Kinh 1 Tỷ 5 Triệu Kinh Nghiệm, 2000 Nhiệm Vụ 10 Mảnh Hoàng Kim 2 Tỷ Triệu Kinh Nghiệm] )

♦[2] Boss Sát Thủ: Mỗi Ngày Nhận Được 8 Nhiệm Vụ Boss ( 1 Nhiệm Vụ Boss Sát Thủ Nhận Ngay 5 Triệu Kinh Nghiệm + 1 Xu + 10 Danh Vọng + 5 Phúc Duyên ( Hoàn Thành 8 Nhiệm Vụ = 8 Xu + 1 Bình Tiên Thảo Lộ )

♦[3] Boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh Phong Lăng Độ: Người Chơi Giết Boss Trên Thuyền Sẻ Rớt Thủy Tinh + Bảo Rương Và Nhận Ngay 5 Xu 1 Con Boss + 20 Triệu Kinh Nghiệm ( Toàn Bộ Ai Đang Trên Thuyền Phong Lăng Độ Sẻ Nhận Được 10 Triệu Kinh Nghiệm )

♦[4] Tống Kim: Người Chơi Trên 3000 Điểm Tích Lũy Nhận 1 Vật Phẩm + 25 Triệu Kinh Nghiệm + 50 Xu ( Đối Với Bên Nào Thắng Sẻ Nhận Thêm 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ)

♦[5] Thiên Bảo Kho: Người Chơi Hoàn Thành Nhiệm Vụ Nhận 5 Xu + 1 Bảo Rương Thiên Bảo Khô + 10 Triệu Kinh Nghiệm ( Mỗi Ngày Làm 2 Nhiệm Vụ )

♦[6] Đại Hội Anh Hùng: Tham Gia Sẻ Nhận Được Tiền Vạn + Kinh Nghiệm Cao ( Cuối Tháng Sẻ Nhận Được Vòng Sáng Và Danh Hiệu ) 

♦[7] Liên Đấu: Tham Gia 48 Trận Trong Tháng ( Người Chơi Đánh Bại Đối Thủ Nhận Ngay 10 Điểm Liên Đấu 25 Triệu Kinh Nghiệm - Người Chơi Thất Bại Nhận Ngay 5 Điểm Liên Đấu 10 Triệu Kinh Nghiệm, Cuối Tháng Nhận Được Điểm Liên Đấu Và Vòng Sáng Danh Hiệu ) 

♦[8] Boss Đại Hoàng Kim: Người Chơi Giết Boss Nhận Ngay 100 Triệu Kinh Nghiệm Và May Mắn Ngẫu Nhiên Đêm Lại Bản Đồ Cấp 90 Nhận Được 30 Triệu Kinh Nghiệm ( Boss Rớt Mãnh Hoàng Kim + Thủy Tinh + Đồ Xanh + VLMT, TTK )

♦[9] Vượt Ải : Người Chơi Giết Boss Cuối Nhận Ngay 100 Triệu Kinh Nghiệm ( exp vượt ải đã tăng lên )

Thời gian hoạt động

 Dã Tẩu  CẢ NGÀY
 Phong Lăng Độ  00:00 - 02:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00   18:00 - 20:00 - 22:00
 Vượt Ải  01:00 - 03:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00   19:00 - 21:00 - 23:00
 Hái Quả Huy Hoàng  12:30 - 20:30
 Tống Kim  13:00
 Tống Kim  19:00
Tống Kim  21:00
 Boss Tiểu Hoàng Kim  12:30 - 20:30
 Boss Đại Hoàng Kim  14:30 - 22:30
 Hái Quả Huy Hoàng Kim  17:30 - 22:30
 Đại Hội Anh Hùng  22:00
 Thiên Bảo Kho  CẢ NGÀY
 Boss Sát Thủ  CẢ NGÀY