Tải Game

Nạp Thẻ Tích Lũy Víp

 HỆ THỐNG VIP ( LƯU Ý CỘNG DỒN CHO TỚI MỐC  )

+ VIP 1 : HỔ TRỢ TÂN THỦ : ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 2 LẦN ( 30 VÕ LÂM MẬT TỊCH , 30 TẨY TỦY KINH )

+VIP 2 : ĐẠT MỐC 300K : ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 5 LẦN ( 75 VÕ LÂM MẬT TỊCH , 75 TẨY TỦY KINH )

 + VIP 3 : ĐẠT MỐC 800K: ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 10 LẦN ( 150 VÕ LÂM MẬT TỊCH , 150 TẨY TỦY KINH )

 +VIP 4 : ĐẠT MỐC 2TR: ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 15 LẦN ( 225 VÕ LÂM MẬT TỊCH , 225 TẨY TỦY KINH )

 + VIP 5: ĐẠT MỐC 5TR: ĐƯỢC SỬ DỤNG TỐI ĐA 20 LẦN ( 300 VÕ LÂM MẬT TỊCH , 300 TẨY TỦY KINH )

 LƯU Ý :                

-  VIP CHỈ KÍCH HOẠT SỬ DỤNG ĐƯỢC VÕ LÂM MẶT TỊCH VÀ TẨY TỦY KINH

 -  NẠP TÍCH LŨY CỘNG DỒN ( VÍ DỤ : TÂN THỦ BẠN NHẬN VIP1 , NẠP THÊM 300K BẠN NHẬN MỐC VIP2, THÊM 500K ĐẠT MỐC VIP 3… )