Tải Game

Sự Kiện Lộc Xuân Như Ý

 Thời gian diễn ra:

  • Thời gian sự kiện ngày 17h 15/01/2021 Thời gian kết thúc: 24h00 ngày 28/02/2021
Hình ảnh Ghi chú
Vị trí Trung tâm Tương Dương
Chức năng
Chế tạo các loại event

Túi Cát Tường

Tham Gia Các Hoạt Động

Đánh quái tại các bản đồ từ 70 trở lên sẽ rơi ra nguyên liệu này
Nhập chuột phải sử dụng nhận được ngẫu nhiên nguyên liệu

Xếp chồng : 999 Cái


Túi Đường
Nguyên liệu cần khi chế tạo
Xếp chồng : 50 Cái
Bán shop: 0 Lượng

Gừng
Nguyên liệu cần khi chế tạo
Xếp chồng : 50 Cái
Bán shop: 0 Lượng

Nguyên liệu cần khi chế tạo
Xếp chồng : 50 Cái
Bán shop: 0 Lượng

Mứt Gừng
Cách Ghép Sự Kiện: 10 Túi Đường + 10 Gừng = 1 Mứt Gừng
Xếp chồng : 50 Cái
Sử Dụng Tối Đa: 400 Cái

Mứt Bí
Cách Ghép Sự Kiện: 8 Túi Đường + 8 Bí + 3 Vạn = 1 Mứt Bí
Xếp chồng : 50 Cái
Sử Dụng Tối Đa: 600 Cái

Mứt Dừa
Cách Ghép Sự Kiện: 5 Túi Đường + 5 Gừng + 1 Dừa = 1 Mứt Dừa
Xếp chồng : 50 Cái
Sử Dụng Tối Đa: 600 Cái

Dừa
Vật Phẩm : Mua Tại NPC Thần Tài

Hoạt Động Event :
– Mứt Gừng : Sử dụng nhận được 1.000.000 Điểm kinh nghiệm / tối đa là 500 Cái
– Mứt Bí : Sử dụng nhận được 2.500.000 Điểm kinh nghiệm, Điểm Danh Vọng / tối đa là 500 Cái
– Mứt Dừa : Sử dụng nhận được 
5.000.000 Điểm kinh nghiệm, Điểm Danh Vọng / tối đa là 500 Cái
Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng: Mứt Bí Và Mứt Dừa
Lưu ý: Tât Cả Điều Có Thời GIan Sử Dụng
Mứt Bí Ngẫu Nhiên Mứt Dừa Ngẫu Nhiên
Tiên Thảo Lộ Các loại Thủy Tinh
Thiên Sơn Bảo Lộ Nến Cát Trắng X2 Exp 2 Giờ
Xá Lợi Tâm Kinh Các loại Phúc Duyên Lộ
Bàn Nhược Tam Kinh Tiên Thảo Lộ
Các loại Thủy Tinh Ngựa 80 random
Tinh Hồng Bảo Thạch Mảnh Hoàng Kim ( AB, ĐQ, NT, HC )
Các loại Phúc Duyên Lộ Võ Lâm Mật Tịch
Thiết La Hán Tẩy Tủy Kinh
  Đại Thành Bí Kíp 90
  Thiên Sơn Bảo Lộ
   Quế Hoa Tửu
   Mật Nạ
   
   
Phần thưởng khi sử dụng tối đa vật phẩm
– Mứt Dừa : Nhận thưởng được 1 Tỷ Triệu Kinh Nghiệm Không Cộng Dồn + 1 Ngựa Bôn Tiêu 30 Ngày + 10 Mảnh Hoàng Kim An Bang